Krmiva pro psy Nuova Fattoria

|            Nákupní košík


Všeobecné obchodní podmínky


Úvodní ustanovení


Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup v internetovém obchodě nuovafattoria.cz. Internetový obchod provozuje STAZ s.r.o., Mlýnská 21, 746 01 Opava, podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník). Ceny jsou platné pouze na tomto e-shopu, nikoliv v kamenné prodejně.


Kdy a jak dostanu zboží?


Po potvrzení objednávky e-mailem je objednávka platná a námi zaevidovaná. Naprostou většinu zboží máme skladem, tudíž jej expedujeme průběžně. Do dvou dnů od přijetí Vaší objednávky dorazí zásilka na Vámi zvolenou adresu.


Doprava


Pro dopravu využíváme přepravní společnosti PPL, DPD, General Parcel Čechy a Českou poštu. Při nákupu do 1200 Kč je cena dopravy 119 Kč. Při nákupu nad 1200 Kč je doprava zdarma.


Objednávka a uzavření kupní smlouvy


1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu nuovafattoria.czjsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodního domu nuovafattoria.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

7. Prohlašujeme, že veškeré zboží, nabízené v rámci internetového obchodu nuovafattoria.cz, pochází od oficiálních výrobců.

8. Ceny uvedené v ceníku jsou konečné.

Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.


Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)


Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.


Závěrečná ustanovení


1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu nuovafattoria.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

3. Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24 hodin od objednání, nebo poté, jeli dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.

4. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.